Centrale BewonersRaad Drienerlo

... de huurdersorganisatie van de campus

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Welkom

Afdrukken PDF

Welkom op de website van de Centrale BewonersRaad!

De CBR behartigt de belangen van alle huurders van Acasa Studentenhuisvesting in Enschede. Ons kantoor is gevestigd op de Campus van de Universiteit Twente in het gebouw De Bastille. De CBR overlegt minimaal een keer per maand met Acasa over bewonerszaken, maar ook over renovaties, sloop en andere beleidsvraagstukken. Ook hebben we periodiek contact met onder andere De Veste over beleidszaken. De CBR is tevens gesprekspartner van het Facilitair Bedrijf, over zaken die betrekking hebben op de infrastructuur van de Campus, en het College van Bestuur.

Verder organiseert de CBR de jaarlijkse Kamerzoekdagen en promoot de CBR de "Nightrider", de nachtbus die donderdagnacht van de stad naar de Campus rijdt.

De CBR zet zich in voor alle huurders van Acasa. Heb je ideeën, tips of klachten, laat het ons dan weten. Stuur een mailtje, of kom langs op ons spreekuur, elke maandag van 20:30 - 21:30 uur in kamer 316 van de Bastille. (ingang sportveldenkant, bovenste verdieping aan je linkerhand)

Laatst aangepast op woensdag 01 september 2010 00:05  

Mailinglist


CBR News

Nieuwsberichten

BOA 23 april 2013

Beste campusgenoot,

 

De Centrale BewonersRaad Drienerlo (CBR) is de huurdersorganisatie van de campus. Als huurdersorganisatie vertegenwoordigt de CBR de belangen van alle bewoners van de campus richting onder andere De Veste en de universiteit.

Ben jij van mening dat er zaken zijn met betrekking tot wonen op de campus die beter of anders geregeld kunnen worden? Dan is dit bij uitstek de organisatie waarbinnen je dit zou kunnen aanpakken. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het ondersteunen van de organisaties van flatfeesten, het verbeteren van de kamerzoekprocedure en het verbeteren van de relatie met De Veste. Je kunt je bestuursjaar natuurlijk geheel zelf invullen met je nieuwe bestuursgenoten. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid tijd die je er aan besteedt.

In het kort: we zijn op zoek naar een nieuw bestuur en willen je graag uitnodigen voor de BOA waar de toekomst van de CBR bepaald gaat worden. Het huidige bestuur is al een jaar inactief. Indien er nu geen nieuw bestuur gevonden wordt zijn we helaas genoodzaakt de stichting op te heffen.

We hopen je te mogen verwelkomen op dinsdag 23 april a.s. om 20:30 in Amphi, de filmzaal van de Vestingbar.

 

Agenda

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Goedkeuren notulen vorige BOA

 4. Mededelingen

 5. Toekomst stichting

 6. W.v.t.t.k.

 7. Rondvraag

 8. Sluiting

 

Als je erover denkt een bestuursfunctie te vervullen, aarzel dan niet en stuur ons een email op info@cbr.utwente.nl. We kunnen dan, geheel vrijblijvend, een afspraak maken om te kijken wat jij kan betekenen voor de CBR.

Koffie, thee en koekjes zullen klaarstaan, tot 23 april!

 

 

Met vriendelijke groet,

Het resterende bestuur,


Robert Maaskant Voorzitter, waarnemend Penningmeester

Stephan Bosch Vice-voorzitter, waarnemend Secretaris

 
Nightrider permanent gestopt
We have been informed that the Nightrider bus service that drives people to and from the campus on thursday nights has stopped. This is due to the relatively low usage of the bus (2% of the students). Keep this in mind when going out!
 
Borrel met de Rector over Huisvesting

Op 8 februari zal de Student Union weer haar periodieke borrel met de rector magnificus organiseren. Deze keer zal het thema studentenhuisvesting zijn, wat het extra interessant maakt voor campusbewoners. Nadat huisvestingsvisie afgelopen najaar door de universiteitsraad werd verworpen, is de universiteit van plan om in mei dit jaar met een nieuwe huisvestingsvisie te komen.

Lees meer...